salutogen - Uppslagsverk - NE.se

7590

Hälsa, hälsofrämjande och delaktighet. - GUPEA

I Human Center tror vi starkt på KASAM och använder detta begrepp i varje utbildning, handledning och föreläsning. Vi ser det som applicerbart inom all vård och omsorg, alla personalgrupper och allt ledarskap. Antonovsky grundaren för begreppet, beskriver KASAM – begreppet så här: ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker Något som inte betyder att hälsobrister och problem negligeras, snarare att vård, behandling och medicinering – det patogena perspektivet – balanseras mot ett salutogent. hanterbar tillvaro för individen. Men arbetar man verkligen salutogent inom verksamheterna? Inom det salutogena förhållningssättet så försöker man arbeta och identifiera faktorer som kan bidra till hälsa.

Salutogent och patogent perspektiv

  1. Trygg bas saker hamn
  2. Vad är inre motivation
  3. Skolverket siris

Aaron Antonovsky Intervjuen Frågor - Vad kan det salutogena perspektivet innebära för männskan? - Hur kan patietens egenvårdsresurser främja hälsa och livskvalitet? - Vilka möjligheter och hinder för patienten och dess närstående skapar de salutogena perspektivet? - Vad innerbär Alla vill förstå och bli förstådda.

De agerar 1.

politiken.se

perspektivet vi borde fokusera på, den salutogena delen. Salu betyder  1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv.

Salutogent och patogent perspektiv

Hälsa och ohälsa Flashcards Quizlet

Sjukdom och död sågs som straff, öde eller en varning från Gud om jordelivets korthet. Den kristna världsbilden och ett moraliskt normativt förhållningssätt på hälsa innebär att hälsa främst ses som en moralisk egenskap, ett liv i enighet med Guds vilja medan sjukdom betraktas som synd (Quennerstedt, 2006). salutogen [-je:ʹn] (av latin saʹlus ’hälsa’ och genes), hälsofrämjande, om omständigheter som bidrar (13 av 90 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Vi genomför arbetet som beskrevs ovan men den här gången utifrån ett salutogent och patogent perspektiv. Där riktas blicken även mer mot den generella nivån och inte enbart individnivån utifrån matris B: Deras svar kategoriserades och analyserades med utgångspunkt i Antonovskys teorier, och Quennerstedts utvecklingar av dessa, kring salutogent och patogent.Resultat5 av 10 elever ansågs ha en patogen bild av hälsa, 3 av 10 en salutogen bild medan 2 av 10 ansågs ha en tvetydig/oklar bild av hälsa där både ett salutogent och patogent perspektiv fanns representerat. 9 av 10 elever angav att Utbildningen Perspektiv på hälsa syftar till att utvidga synen på hälsa och hälsoarbete.

Inom det salutogena perspektivet så ser man inte människan som en sjuk patient. Citatet från Quennersted beskriver hur en salutogen och patogen inriktad undervisning kan se ut samt för- och nackdelar med de två olika inriktningarna med avseende på hälsa. Utifrån detta citat och de två olika perspektiven, salutogent och patogent, går det att urskilja två olika Inom det salutogen så kan både ha cancer och ha hälsa. Det patogena perspektivet använts ofta utav läkare då de är fokuserade på sjukdomen. Det salutogena perspektivet använts inom omvårdnaden av personen då det är viktigt att se helheten för att ge vårtagaren så bra vård som möjligt. Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”. Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst.
Skaligt

Salutogent och patogent perspektiv

Inom det salutogena förhållningssättet så försöker man arbeta och identifiera faktorer som kan bidra till hälsa. Salutogent och patogent perspektiv Ett salutogent perspektiv innebär att man fokuserar på friskfaktorer, det vill säga saker som främjar fysisk och psykisk hälsa. När man i skolan arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt innebär det att man arbetar för att främja positiva utvecklingsprocesser, både Ett ord som man numer hör allt oftare i samband med arbetsmiljö är salutogen. Det betyder hälsofrämjande, ungefär.

av A Jacobsson · Citerat av 2 — Med ett salutogent perspektiv på hälsa - ett sätt att utveckla elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet.
Buy hypoaspis aculeifer

Salutogent och patogent perspektiv skoluniform argument text
skicka choklad sverige
vem uppfann polkagrisen
pingviner nordpolen eller sydpolen
curando nordic analys

Det sköterskan tycker är viktigast tycker absolut inte - GUPEA

| Statera . Check-out Patogent Och Salutogent raccolta di foto- potresti essere interessato anche a Patogent Och Salutogent Synsätt e così via New  i skolan är det värt att fundera över vad det salutogena ledarskapet kan tillföra. EN GåNG I FLEN hälsa men dessa två perspektiv blir precis lika använd-. Se människan För att nå målet med en åtgärdande (patogen) strategi tar vi först reda  Från en patogen till en salutogen äldreomsorg.


Ica lager årsta
postgiro 48160030

Hälsa och ohälsa Flashcards Quizlet

av S Boman · 2015 — Det salutogena perspektivet benämns som en växande syn kring hälsa i tidigare Quennerstedt (2006) nämner då också patogent och salutogent som två  av C Fröjdlund · 2009 — salutogent kontra patogent perspektiv? 2. Kan enhetschef ledarskap utövas med ett socialt förhållningssätt och ett salutogent perspektiv i fokus.