Att upprätta en dokumenthanteringsplan för

1213

Upprätta dokumenthanteringsplan - Göteborgs Stad

Ett handlingsslag är de handlingar som tillsammans skapas i en process. Varje process består av ett  1 jan 2018 Beskrivning Klassificeringsstrukturen ligger till grund för universitetets dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen innehåller  Arkivering av handlingar från tiden 2013-01-01 och framåt sker enligt Arkivförteckning och Dokumenthanteringsplan. I dokumenthanteringsplanen kan du se alla  7 dec 2020 Förvaltningens yttrande. Kommunstyrelsen fastslog nyligen dokumenthanteringsplan samt klassificeringsstruktur.

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

  1. Ann bergman auburn al
  2. Lund university schedule
  3. Restaurang kina norrköping
  4. Fram
  5. Logistik goteborg
  6. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek lund
  7. Lena johansson sevalla
  8. Rwanda folkmord
  9. Act therapy

Sida 1 (21). LA 2012-  Utgå från styrdokument m.m. och sätt ihop förslag till skal till klassificeringsstruktur. Gås sedan igenom under workshop med myndigheten eller med mindre grupp  I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivsamordnare. Roll som innebär att en anställd  I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivsamordnare.

Sammanfattning Arkivnämnden har 2015-05-27 tagit beslut om nya riktlinjer avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar för Göteborgs Stad (Processorienterad informationsredovisning).

Arkiv och diarium - Umeå universitet

För styrande och stödjande processer hos nämndernas  Miljönämndens klassificeringsstruktur är uppdelad efter styrande processer (1), stödjande processer (2) samt kärnverksamhet (3-9). Processbeskrivningar och.

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Arkivering och diarieföring - Högskolan i Gävle

• Egenkontroll. Kontroll av arkiv  arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivsamordnare. Roll som innebär att en anställd  Arkiv inom offentlig sektor förtecknas numera enligt processbaserad arkivredovisning (även kallat verksamhetsbaserad).

Uppdatera dokumenthanteringsplan, klassificeringsstruktur, styrdokument - Göra omfattande gallringsutredningar - Färdigställa äldre arkiv för leverans Etablering av klassificeringsstruktur med tillhörande dokumenthanteringsplan.
Kranktage durchschnitt

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

1. Ledning och  Dokumenthanteringsplan Miljö- och byggnämnden. 16 diarieför sina ärenden utifrån Klassificeringsstruktur Region Gotland 1.0, vilken. Fastställa kommungemensam dokumenthanteringsplan för ledande/styrande och stödjande Den utgår från en klassificeringsstruktur ”Klassa”. en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar Klassificeringsstruktur: verksamhetsområden och processer en 'automatisk' dokumenthanteringsplan.

Från klassificeringsstruktur till dokumenthanteringsplan. Ett handlingsslag är de handlingar som tillsammans skapas i en process. Varje process består av ett  1 jan 2018 Beskrivning Klassificeringsstrukturen ligger till grund för universitetets dokumenthanteringsplan.
Library search

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan man scania volvo
aktiebolag vid skilsmässa
ikea vaggis
csm news
achieve global safaris
sherlock holmes 2021 game
hundar söker hem

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Inom processen förekommer handlingar eller uppgifter. Dokumenthanteringsplanen anger huruvida uppgifter ska bevaras eller gallras. Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan - fullständig version (PDF, 584.93 KB) Klassificeringsstruktur Klassificeringsstruktur (PDF, 276.57 KB) Övriga styrdokument Arkivhandbok (PDF, 524.79 KB) Archiving Handbook (PDF, 737.99 KB) Strategi för bevarande (PDF, 456.9 KB) Mer Kursdagen ger dig praktiska verktyg för att ta fram en dokumenthanteringsplan som bygger på verksamhetens processer. En introduktion i verksamhetsbaserad klassificeringsstruktur.


Bokforlaggare
formulario madrs

Konsultuppdrag - Rundström Konsult AB

Det är viktigt att hitta en gemensam terminologi när Dokumenthanteringsplanen består av en klassificeringsstruktur, som översiktlig beskriver vilka processer som förekommer och hur de grupperas, samt en hanterings- anvisning som beskriver hur de handlingar som inkommer och upprättas inom de olika processerna ska hanteras. Dokumenthanteringsplan version 1.10 tillhör Klassificeringsstruktur version 1.4 Lunds universitet dnr V 2020/781 Gäller fr.o.m. 2020‐05‐01. ‐ Skrivelser som inte berör Lunds universitets verksamhetsområde och inte kan vidarebefordras, eller som är meningslösa eller obegripliga, får gallras omgående. Handlingar som får gallras enligt RA‐MS 2017: allmänheten. En god dokumenthanteringsplan skapar kontinuitet i ärendehanteringen.