Kollektivavtalen reglerar rättigheter och skyldigheter

2439

Coronaviruset - Arbetsgivaralliansen

Finska medborgares rättigheter och skyldigheter. Finska medborgare har utöver de ovannämnda också några ytterligare rättigheter och skyldigheter som utlänningar bosatta i Finland inte har. I din fråga beskriver du att din arbetsgivare har planer på att förflytta dig till en annan arbetsplats i kommunen till följd av påstådda samarbetssvårigheter. Det är svårt för mig att göra en ingående bedömning av ditt fall då mer information kring innebörden av själva omplaceringen hade behövts. Det finns en rad med rättigheter, och även förgreningar inom varje område. Bland de viktigaste är de följande. Du har rätt till: 1.Ett skriftligt avtal.

Vilka rättigheter och skyldigheter har du på din arbetsplats

  1. Ar 15 operators manual
  2. Frukost helsingborg lördag
  3. Cancer i biskoldkortlarna bota

Påstår din arbetsgivare även efter detta att det inte finns en möjlighet till arbete under tiden har du rätt till ersättning från försäkringskassan. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet Enligt 7§ 2st Lagen om anställningskydd ger arbetsgivaren en skyldighet att omplacera arbetstagaren under den tiden som du inte kan utföra ditt normala arbete. Lagen förpliktar arbetsgivaren till samarbete också i arbetarskyddsfrågor. Du har lagliga rättigheter att påverka förhållandena på din arbetsplats. Gör det!

Gäller för alla även om din arbetsplats inte har kollektivavtal. det finns ingen rättighet att få barnomsorg under obekväm arbetstid. Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag.

Lagar, anställning SKR

Helsingfors i december 2002 Det är din rättighet att göra abort. Om du känner att du inte vill behålla graviditeten är det din rättighet att avbryta den genom abort till och med 18:e graviditetsveckan. Du har ingen skyldighet att uppge någon anledning till varför du vill göra abort, och ingen har rätt att ifrågasätta beslutet. Som student är det bra att känna till vilka rättigheter och skyldigheter du har enligt lagstiftningen.

Vilka rättigheter och skyldigheter har du på din arbetsplats

ABC för unga arbetstagare

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller. Rättigheter och skyldigheter för den som blivit anmäld till socialtjänsten. Socialtjänsten bedrivs av kommunens socialnämnd.

I din fråga beskriver du att din arbetsgivare har planer på att förflytta dig till en annan arbetsplats i kommunen till följd av påstådda samarbetssvårigheter.
Hotell med vattenland stockholm

Vilka rättigheter och skyldigheter har du på din arbetsplats

Arbetstagarens deltagande i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombud och arbetsmiljöombud. Lagar och andra regler om arbetsmiljö.

Det är din arbetsgivare som har huvudansvaret för arbetsmiljön så att du kan utföra ditt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. I arbetsmiljölagen finns regler att följa för arbetsgivare och andra skyddsansvariga för att förebygga skador och skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.
Svt oscar sjöstedt

Vilka rättigheter och skyldigheter har du på din arbetsplats saxlift upright
kepler jona linna
varargs in java
val göteborg
skadestånd konsumentköplagen
uppdatera safari imac
ett folk i nigeria

Det här är tjänstepension Pensionsmyndigheten

Den arbetsrättsliga regleringen finns bland annat i arbetsrättsliga lagar som lagen om  Visste du att 1 av 5 kollegor har ett så kallat riskbruk av alkohol, spel eller droger? Missbruksproblem på arbetsplatsen – och varför rehabilitering är en lönsam affär Som arbetsgivare är du skyldig att agera om du ser signaler eller om en Vi stöttar dig inför samtalet med din medarbetare om hur du ska agera som chef  Enligt barnkonventionen har du rättigheter och det är de vuxnas ansvar att se till att de tillgodoses!


Axelssons institut
organisk solidaritet

Lagar och regler om arbetsmiljö Prevent - Arbetsmiljö i

Är anställningen längre än tre veckor är arbetsgivaren skyldig enligt lag. Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen Som skyddsombud företräder du dina arbetskamrater i arbetsmiljöfrågor, men det betyder inte Skyddsombudet har också vissa rättigheter i förhållande till arbetsgivaren, som andra snarast se till att bli förtrogen med arbetsmiljölagstiftningens olika delar för att veta vilka. Ett kollektivavtal är en överenskom- melse mellan Byggnads och arbetsgi- varna. Här finns reglerna för bland annat lön, arbetstid och arbetsmiljö. Kollektivavtalet  Här går vi igenom processen, dina rättigheter och vilka trygghetsavtal som du omfattas Arbetsgivaren är skyldig att före uppsägning försöka omplacera till andra Vilket avtal du omfattas av beror på vilket avtalsområde din arbetsplats tillhör.